Wilt u de BTW terugvraag  van de Zonnepanelen uitbesteden ?

Voor 99 ex btw regelt Finance plus uw btw teruggaaf.

Bij meer dan 50 teruggaaf aanvragen wordt dit 85 euro.  Die krijgt u automatisch terug wanneer de 50 deelnemers btw terugvraag is gerealiseerd.

Het  bureau Financeplus  kan u ontzorgen en de aanraag voor BTW teruggaaf voor u doen. Voor meer informatie:

http://www.financeplus.nl/

het formulier hiervoor vindt u op

http://www.btwterugopzonnepanelen.nl/aanmeldformulier/

 

Btw op zonnepanelen terugvragen

Btw op zonnepanelen Zelf terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van zes zonnepanelen (1500 wattpiek) à 3.000 euro levert dit ruim 600 euro op: 21 procent van jouw investering. Hieronder lees je een eenvoudig stappenplan. Let op dat je stap 4 niet vergeet!

Eenvoudig

De belastingregel is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 euro te regelen. Maar het terugvragen van de btw is zo eenvoudig, dat een consument dat goed zelf kan doen. Het is niet moeilijker dan het aanvragen van de subsidie op zonnepanelen, die tot augustus 2013 beschikbaar was.

Doe je niets? Dat mag, maar dan krijg je niets

In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan btw-aangifte doen, maar in de praktijk hoeven particulieren, die geen papierwinkel willen (en dus ook geen btw willen terugvragen), niets te doen. Als de Belastingdienst niets verneemt, krijgt de particulier automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor 'kleine ondernemers'. In de praktijk vallen alle particulieren onder die regeling.

Wél btw terugvragen? Volg stappenplan hieronder

Particulieren die hun btw wél terug willen vragen, moeten wél administratieve stappen zetten. Ze kunnen daarbij onmiddellijk - zelfs in dezelfde enveloppe - een verzoek doen om na teruggave verdere ontheffing te krijgen van btw-aangifte. (Let op of de Belastingdienst ontvangst van dit verzoek schriftelijk bevestigt! Zie onder.) In de toekomst kan de huidige kortingsmogelijkheid verdwijnen. Er wordt op Europees niveau gesproken over aanpassing van de regels.

ZZP'er? Let op!

Particulieren die al ondernemer zijn, zogeheten ZZP'ers, kunnen ook de btw terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Maar voor hun is het niet vanzelfsprekend dat ze daarna gebruik kunnen maken van de kleine ondernemersregeling. Immers: een reeds bestaande ondernemer, die zonnepanelen gaat exploiteren krijgt een extra btw-activiteit naast zijn reeds bestaande activiteiten. Voor de kleine ondernemersregeling is het totaalbedrag van alle btw-activiteiten van belang; als dit hoger is dan 1345 euro per jaar krijg je geen ontheffing van de aangifteplicht.

 

Rendement

Het rendement van jouw aankoop van zonnepanelen wordt door de btw teruggave vergelijkbaar met dat van een spaarrekening met 7 procent rente. Zonder teruggave rendeert jouw investering als een spaarrekening met 6 procent rente. Hieronder vind je een kort stappenplan om de btw op aankoop en installatie van jouw zonnepanelen terug te vragen.

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'

Formeel ben je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet je jezelf aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst.

Dit moet je doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de panelen hebt aangeschaft. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook. Je kunt het formulier 'Opgaaf startende ondernemer' gebruiken. Dit formulier kunt hier downloaden: www.belastingdienst.nl.

Het formulier is eenvoudig. De meeste vragen spreken voor zich. Alleen de vragen 6, 7 en 8 vergen misschien extra uitleg. Bij vraag 6 vermeld je één opdrachtgever: het

elektriciteitsbedrijf waaraan je de stroom levert die je met jouw zonnepanelen opwekt. Bij vraag 7 vul je jouw inkomenssituatie in. Je werkt nul uren per week voor jouw onderneming (7b). Jouw verlies over het eerste jaar is de opbrengst van de zonnepanelen min de aanschafkosten van jouw zonnepanelen (7c; dus met een min voor het getal). Voor een systeem van 1500 watt-piek zou de opbrengst ruwweg 300 euro (aan stroom) zijn. Bij 7d wordt bedoeld, inkomsten uit overige werkzaamheden, dit zijn de inkomsten die in de wet Inkomstenbelasting vallen onder de inkomstenbron "resultaat uit overige werkzaamheden". Dit vul je dus alleen in als je dergelijke inkomsten hebt. Bij vraag 8a vul je als omzet  het getal in dat je krijgt door het bedrag te nemen dat in de onderstaande tabel correspondeert met de omvang van jouw systeem en dat te vermenigvuldigen met honderd en dan te delen door 21. Dus voor een systeem van 1500 watt-piek: 40 euro maal 100 gedeeld door 21 = 190 euro. Bij vraag 8b vul je de aanschafkosten van jouw zonnepanelen in. Ditmaal zonder min.

Met eventuele extra vragen kun je terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543

 

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst jouw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijg je een zogenoemde ´vaststelling´. Normaal gesproken zal de Belastingdienst hierin bevestigen dat je als ondernemer bent aangemerkt en jou in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvang je per brief jouw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvang je je wachtwoord om digitaal jouw btw-aangifte te doen.

Het is mogelijk dat je geen inloggegevens voor de digitale aangifte ontvangt als je in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet meer). Het is verstandig om de Belastingtelefoon (0800-0543) te bellen als je na enkele weken nog geen inloggegevens hebt ontvangen. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet riskeer je een boete.

 

Stap 3: Btw-aangifte

Vanaf het moment dat je ondernemer bent, moet je ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Doe dit niet te laat; anders riskeer je een boete en naheffing (zie onder). Om de berekening van de btw die je theoretisch zou moeten heffen over jouw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen (´forfaits´) genoemd voor de btw die je op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van jouw zonnepanelen:

 

Opwekvermogen in Wattpiek

Forfait

0 - 1000

€ 20

1001 - 2000

€ 40

2001 - 3000

€ 60

3001 - 4000

€ 80

4001 - 5000

€ 100

5001-6000

€ 120

6001-7000

€ 140

7001-8000

€ 160

8001-9000

€ 180

9001-10000

€ 200

De btw, die je moet afdragen, bedraagt het jaarlijks forfait-bedrag. Bijvoorbeeld: voor een standaardsysteem van 1500 Wattpiek geldt een jaarlijks forfait van 40 euro (invullen bij vraag 1A van de digitale kwartaalaangifte omzetbelasting). Bij jouw btw-aangifte over het kwartaal, waarin je de panelen kocht, vraag je ook de btw die je betaalde voor aankoop en installatie van jouw zonnepanelen terug (invullen bij vraag 5B van de digitale aangifte). Voor een gemiddeld systeem van 1500 Wattpiek zal dit zo'n 600 euro zijn.

N.b. het is mogelijk dat de Belastingdienst je uitnodigt jouw eerste btw-aangifte op papier te doen. Als dit het geval is ontvang je daarvoor het formulier 'Aangifte omzetbelasting - Startende ondernemers'.

Hierop vul je bij 1a het btw-forfait voor het eerste kwartaal in - in ons bovenstaande voorbeeld dus 10 euro (namelijk 40 gedeeld door 4 omdat het om kwartaalbedragen gaat). Bij 5a vermeld je nogmaals dit bedrag. Bij 5b voer je de volledige btw, die je over de zonnepanelen hebt betaald op. Je moet het gehele jaarforfait opvoeren, ongeacht het moment waarop je de panelen aanschaft. De resterende kwartalen van het jaar vul je bij btw-forfait nul euro in.

 

LET OP: Als je te laat jouw kwartaalaangifte doet, riskeer je een boete en een forse geschatte aanslag. 

Op de site van de Belastingdienst kan de app Btw-alert downloaden (voor iOS en Android) die je herinnert aan jouw kwartaalaangifte: www.belastingdienst.nl.

Het is mogelijk dat bij de Belastingdienst geen rekeningnummer voor jou als ondernemer bekend is (ook al is voor jou als burger wél een rekeningnummer bekend voor inkomstenbelasting of toeslagen). De Belastingdienst meldt het niet uit zichzelf als dit het geval. Als je de teruggave na enkele weken nog niet ontvangen hebt, is het raadzaam bij de Belastingtelefoon (0800-0543) te controleren of jouw rekeningnummer voor teruggave bekend is. Hier staat het formulier om eventueel een rekeningnummer door te geven. Je kunt ook voor de zekerheid het formulier sowieso invullen. Kruis dan bij vraag 3 alleen het vakje bij ‘teruggave van btw’ aan en vul daar je btw-nummer in (dat is je BSN met als toevoeging B01 of B02).

 

Stap 4: Voor de toekomst ontheffing vragen van btw-aangifte

Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van jouw zonnepanelen kun je op grond van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van btw-aangifte, zodat je nadat je de btw hebt teruggekregen geen omkijken meer hebt naar aangifte. N.b. je kunt niet om ontheffing vragen voor het jaar waarin je de btw terugvraagt. Het eerste jaar moet je gewoon kwartaalaangifte btw doen.

Een dergelijke tekst zal volstaan:
"Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend."

Tip: om dit verzoek in te dienen, hoef je niet te wachten op antwoord op de eerdere stappen. Dan ben je daarmee in één keer klaar. 

 

Controleer altijd of de Belastingdienst ontvangst van jouw verzoek heeft bevestigd! 

Verzend het verzoek nogmaals als bevestiging uitblijft.

Let op: de Belastingdienst meldt dat het niet de bedoeling is dat particuliere bezitters van zonnepanelen worden beschouwd als 'ondernemer voor de inkomstenbelasting'.

 

Zonnepanelen voor jou?

Het winst van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening (als je de btw terugvraagt: 7 procent). 

Alvast nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen op jouw woning te plaatsen en wat de geschatte kosten en baten zijn?

 

Meer informatie

  • Hier geeft de Belastingdienst informatie over btw aan eigenaren van zonnepanelen:ᅠwww.belastingdienst.nl.
  • Hier geeft de Belastingdienst antwoord op veelgestelde vragen over het onderwerp: www.rijksoverheid.nl.
  • Ben je vergeten om kwartaalaangifte te doen en heb je daarom een naheffing (5000 euro) en boete (161 euro) van de belastingdienst gekregen? Hier lees je wat je er aan kunt doen: www.belastingdienst.nl en www.eigenhuis.nl.

 

Nog een link.

Deze btw kunt u terug vragen.  In de linken  zit meer info en een beschrijving hoe en wat.

Hierbij een link naar de belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie
0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100

Houtvergasser en palletbrander

zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01
led_buiten_lamp_a
Victron Lithium accu2

PyroSolar

0488 - 45 46 98

propaangas tanks
20160120_184035
PyroSolarWebShop 2