3M BV cmpl
Pakket 4 vasteplaat H1S1

Subsidie Zonneboilers, warmtepompen, Biomassaketel en pelletkachels

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De regeling is 17 december 2015 gepubliceerd in de  Staatscourant.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur.

RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

In 2016 is er 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die we vanaf 4 januari 2016 op deze site publiceren.

 

Geplaatst onder:

Deel deze pagina op:

      

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie, Nederland, Energiebesparing

Voorwaarden voor particulieren (ISDE)

U kunt nog niet aanmelden  Bijna open!

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassa ketels
 • pelletkachels

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2  verminderen.

Hoe werkt het?

 1. U koopt een apparaat dat  in aanmerking  komt voor deze subsidie.
 2. U dient vervolgens via mijn.rvo.nl  de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 3. U kunt geen voorschot krijgen.
 4. U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geinstalleerd en in gebruik genomen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geinstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen

Een voorbeeld...

Freek Jansen wil een zonneboiler op zijn zolder. De koopovereenkomst voor het apparaat is aangegaan op 15 januari 2016. Vanaf dit moment heeft Freek 3 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 15 april 2016. Binnen deze 3 maanden moet het apparaat zijn geinstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald. Dit moet hij aantonen bij de digitale subsidieaanvraag.

Tip: Maak goede afspraken met uw installateur. Na het overschrijden van de termijn van 3 maanden vervalt namelijk het recht op subsidie.

Aanvragen

U kunt vanaf 4 januari 2016 om 9.00 uur een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Heeft u die nog niet?  Vraag deze aan.

 

Download:

Geplaatst onder:

Deel deze pagina op:

       

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie, Nederland, Energiebesparing

Eisen aan zonneboilers (ISDE)

U kunt nog niet aanmelden.  Bijna open!

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee kan vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd worden.

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van 200 m2  of minder.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.

 

 

Zonnewarmte

Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht  wordt omgezet in  warmte voor toepassing in een gebouw of bedrijf.

De bekendste toepassing is de zonneboiler waarin de warmte wordt gebruikt voor het maken van warmtapwater.

Techniek

Een systeem voor zonnewarmte bestaat meestal uit een zonnecollector die het zonlicht opvangt en omzet in warmte (meestal warmwater). De energie wordt over het algemeen opgeslagen in een voorraadvat en vandaaruit gebruikt voor d e toepassing.

Toepassingen

De zonneboiler
In een zonneboiler wordt de warmte gebruikt om warm tapwater  te maken. Deze techniek vindt vooral toepassingen in gebouwen waar ook een grote warmtapwatervraag is, zoals in woningen. Grote zonneboilers kunnen ook gebruikt worden voor industriele toepassingen.

De zonneverwarmingsinstallatie
Dit is vaak een zonneboiler met een groter voorraadvat, waardoor er ook warmte geleverd kan worden voor de ruimteverwarming. Het wordt ook wel zonneboilercombi genoemd. De dekking van de vraag voor ruimteverwarming is vooral in het voor en naseizoen, omdat in Nederland in het stookseizoen de instraling van de zon te gering is om een grote dekkingsgraad te bereiken.

Zwembadcollectoren
Voor openluchtzwembaden is er een eenvoudige zonnecollector beschikbaar die geen afdekking heeft en geschikt is voor de lage temperatuur die nodig is om een openluchtzwembad te verwarmen. Doordat de collector eenvoudig is kunnen de kosten beperkt blijven en is dit een rendabele toepassing voor openluchtbaden. Voor overdekte baden is in de winter een hogere temperatuur nodig is kunnen de zwembadcollectoren maar een beperkte bijdrage leveren. Voor een douchen in zwembaden kan een gewone zonneboiler gebruikt worden.

Zonthermische daken
Bij installaties met warmtekoudeopslag is het vaak nodig om extra warmte in de bodem op te slaan. Hiervoor is een eenvoudig type zonnecollector ontwikkeld die geintegreerd kan worden met de dakbedekking. Dit wordt een zonthermisch dak genoemd.
 
Drogen met luchtcollectoren
De warmte van de zon kan ook gebruikt worden in luchtcollectoren. Dit is vooral interessant voor het drogen van agrarische producten. Er zijn diverse installaties gerealiseerd voor het drogen van bloembollen.

 

Bij instaleren van deze combinaties moet de prioriteit veiligheid en goede demesionering boven de prijsstelling komen te staan !!!

buiscollector.

UPDATE op komst

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie
0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100

Houtvergasser en palletbrander

zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01
led_buiten_lamp_a
Victron Lithium accu2

PyroSolar

0488 - 45 46 98

propaangas tanks
20160120_184035
PyroSolarWebShop 2