Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie?

Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een sportaccommodatie kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling


Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
 
Er kan maximaal  125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. ,Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan  3.000,-, komen niet in aanmerking.

Digitaal aanvragen

De aanvraag verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is   6 miljoen.

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag staat open tot 31 december 2016, 17:00 uur. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Duurzame sportaccommodaties

 

 

Vragen?

Neem contact op met RVO.nl

 

Er worden steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen.

In de publicatie ‘Verduurzamen van Sportaccommodaties’ (zie download) staan voorbeelden van hoe diverse Nederlandse sportaccommodaties verduurzaamd zijn met percentage van besparing en terugverdientijd.

Voor Sportpark Zeshoeven in Udenhout is in opdracht van gemeente Tilburg, sportverenigingen en Rijksdienst voor ondernemend Nederland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie. Hierbij wekken 5 sportverenigingen gezamenlijk elektriciteit op en kunnen daardoor hun energierekening aanzienlijk omlaag brengen. De bevindingen zijn, samen met een handleiding, opgenomen in het rapport ‘Kostenbesparing op sportparkendoor middel van duurzame energie - Handleiding voor sportverenigingen’.

 

 

Download:

 

2M BV compl
solar-panels-8
dik-geurts-store-h2o[1]
12kw_01

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie
0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100
zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01
led_buiten_lamp_a
Victron Lithium accu2

PyroSolar

0488 - 45 46 98

propaangas tanks

 

20160120_184035