Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties  (EDS)

       UPDATE op komst!! in oktober 2019.   Onderstaande is verouderd 

 

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Doel subsidieregeling

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie?

 • Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd ťn in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.
 • Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF.
 • Een intermediair kan namens een sportvereniging of sportstichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

 

 

2M BV compl
solar-panels-8
dik-geurts-store-h2o[1]
12kw_01

Maatregellijst

Duurzame energie Sportaccommodaties

1

Verlichting

 

1.1

Sportveldverlichting

Bestemd voor: sportveldverlichting ,

en bestaande uit:

LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

 

1.2

Buitenverlichting

Bestemd voor: buitenverlichting, niet zijnde reclameverlichting of sportveldverlichting,

en bestaande uit:

a. T5-armaturen voorzien van een optiek, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal, of;

b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

1.3

Binnenverlichting

Bestemd voor: vervangen van bestaande binnenverlichting,

en bestaande uit:

a. T5-armaturen voorzien van een optiek, of;

b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08.

 

 

 

2

Ventilatie en verwarming

 

2.1

Warmteterugwinning

Bestemd voor: het koelen of verwarmen van bestaande sportaccommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht,

en bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.

2.2

Warmtepomp

Bestemd voor: het verwarmen van bestaande sportaccommodaties,

en bestaande uit: een warmtepomp, (eventueel) bronsysteem.

 

Toelichting:

Als de installatie altijd geregeld wordt op basis van koelvraag is het geen warmtepomp en komt de installatie niet in aanmerking.

 

 

 

3

Tapwater

 

3.1

Direct gasgestookte condenserende boiler

Bestemd voor: de productie van warm tapwater,

en bestaande uit: condenserende warm tapwaterboiler, die gemeten is conform NEN-EN 89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.

3.2

Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel

Bestemd voor: de productie van warm tapwater,

en bestaande uit: condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, dat gemeten is conform NEN-EN 26:1998/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.

3.3

Warmtepompboiler

Bestemd voor: het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater,

en bestaande uit: een elektrisch gedreven warmtepompboiler.

3.4

Warmteterugwinning uit douchewater

Bestemd voor: het terugwinnen van warmte uit (douche)water,

en bestaande uit: warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geÔntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.

 

 

 

 

4

 

Bouwkundig

 

4.1

Vervangen glas (incl. aanpassen kozijn)

Bestemd voor: vervanging van beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande sportaccommodaties,

en bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoŽfficiŽnt van maximaal 1,1 W/m2.K gemeten conform NEN-EN 673:2011, (eventueel) kozijn.

4.2

Isolatie wand, vloer en/of dak

Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten,

en bestaande uit: isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) ten minste 2,5 m2.K/W bedraagt.

 

 

 

5

Duurzame energieopwekking

 

5.1

Zonnecollectorsysteem

Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht,

en bestaande uit: een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.

5.2

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen,

en bestaande uit: panelen met fotovoltaÔsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting het elektriciteitsnet.


Bent u van plan voor uw zon-PV-installatie SDE+ aan te vragen? Lees eerst de
FAQメs en de SDE+ voorwaarden.

5.3

Biomassaketel

Bestemd voor: het verwarmen van sportaccommodaties en/of de productie van warm tapwater door verbranding van biomassa,

en bestaande uit: een ketel of kachel met een warmterendement dat ten minste 80% bedraagt, (eventueel) restwarmteopslagvat.

Maatregellijst

Duurzame Energie Sportaccommodaties

Strebel ansicht-vorne-rechts

Houtvergassers voor centrale verwarming

Even the Best does LED

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie
0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100

Houtvergasser en palletbrander

zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01
led_buiten_lamp_a
Victron Lithium accu2

PyroSolar

0488 - 45 46 98

propaangas tanks
20160120_184035
PyroSolarWebShop 2