11_kW
4,5 kW op vakwerkmast 1

PyroSolar voorziet een grote toekomst voor kleine en grote windmolens!

Windmolens en windturbines. Windparken en agrarische windturbines

Alle maken gebruik van de wind en allemaal zijn ze gebonden aan overheidsregels. Of dat terecht is of niet, als je iedereen zijn gang zou laten gaan zou het een chaotisch zootje worden.

Toch hebben de overheid en de lobbyende energie  producenten een erg eenzijdige rol. Ook sommige actie groepen tegen windmolens lijken tegen fantoomwieken te zijn aangelopen.

De grote vraag is zijn deze partijen goed bezig?  Nee is het juiste antwoord. Ze zijn simpel weg niet bezig met de situatie waarin de wereld als we zo doorgaan terecht komt. Duurzame energie hebben we hard nodig om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

Een dorp dat zich wilt verduurzamen  en een aantal  windmolens wil plaatsen om zich van duurzame energie te voorzien en ook ondernemers wil trekken om de leegloop naar de steden te stoppen heeft gegronde reden voor de plaatsing.

Het is van deze tijd dat de hoge urgentie om zich aan te passen aan de nieuwe zeer snel veranderende  menselijke habitat doordringt bij de bestuurlijke ivoren toorn.

De overheid en het legitimerende lectoraat begrijpen niet dat de veranderingen sneller en sneller gaan. Reeds nu zijn er grote verschuivingen zichtbaar. Zowel klimatologisch als demografisch.

Hoe lang moet het duren voordat overheden inzien dat er niet zoveel tijd meer over is om adequaat te regeren op de veranderingen.

 

Windparken en grote windmolens laten we graag aan de specialisten over, maar van de kleine windmolens zijn we absolute fans. Juist omdat de energie prijzen zullen stijgen en het aanbod van kleine windmolens zonder overlast toeneemt zullen op termijn de daken van bedrijfsgebouwen en flats steeds meer worden voorzien van kleine stille windmolens.

Veel van deze kleine windmolens zijn bijzonder geschikt voor het buitengebied.

Bedrijven maar ook particulieren tonen nu al veel belangstelling voor dergelijke turbines.           

Decentraal opwekken van electriciteit wint aan populariteit door de steeds maar stijgende energie prijzen. Door het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen voelen burgers, bedrijven en overheden zich niet prettig bij de gedachte steeds afhankelijk te zijn van de energiebedrijven.

Investeren in autonomie is voor steeds meer mensen niet langer een gedachte maar dringen daadwerkelijk de afhankelijkheid stap voor stap terug. Goede zaak voor het milieu!

Inspringend op deze marktvraag heeft PyroSolar een aantal molens geselecteerd.

Het vermogen van deze molens zullen tussen de 0,1 en 2800 KW liggen.

Wij zijn echter op zoek naar goede windmolens van ca 25 kW en meer. De potentiŽle leveranciers voor dit segment kampen op dit moment echter met een financierings probleem, ( tja waar zal dat toch aan liggen,,,) Wij weten als geen ander dat er voor dit segment een grote vraag is.

 

banner logo met eco energie

In het ideale geval mogen kleine molens vrij, dus zonder vergunning geplaatst worden. Omwonenden zullen weinig te klagen hebben, want er is geen overlast van betekenis.

Wel vinden we dat door de prijzen die gevraagd worden de markt wordt beperkt. Terwijl naar ons inziens de Duurzame Energie Markt gebaat zou zijn bij een lage door de overheid gesteunde prijs. Deze kleine windmolens zijn een welkome aanvulling voor groene stroom.

Een ander hinderlijk aspect is de, op enkele uitzonderingen na, overheden met het beleid van dertig jaar geleden. De overheden die dus niet van deze tijd zijn, en helaas weten B&W, provinciale staten en de Centrale Overheid dat maar al te goed.

Voor het opzetten van deze kleine windmolen projecten voor bedrijven en particulieren kunt u bij ons terecht. We zijn goed op de hoogte van wat er op de markt speelt en kunnen u voorzien van diverse soorten windmolens.

Neem een kijk in testlocatie Schonerdijke, waar een 12 tal windmolentjes staan. Deze test locatie zal ook bijdragen het ‘kaf van het koren’ te scheiden. Let echter op!! niet alle windmolens van klasse of geen klasse worden daar getest.

 

Jammer van de langdradige  vergunningen.

De grote verscheidenheid in windmolentjes is bijzonder. Regelmatig zie je vreemde ontwikkelingen.

Een ExPerimentele windmolen, een Donqui, een Archimedes winturbine, een energy ball, en andere slagroomkloppers enzovoorts. Bijna allemaal hebben ze zich verkeken op een aantal belangrijke zaken. Om er een paar te noemen: De omvang van de markt, de opbrengst in kWh, de plaatsings mogelijkheden en voor vele een onoverkomelijk probleem de materiaal keuze.  Dit zijn echter niet de enige problemen....  Een van de major problemen is DE commerciele opzet, eisen en finaciering en direct gerelateerde "expertise en subsidie "  een groep van Noobs die bepalen wat kan en niet kan.

+++++++++++++         n00bs, on the other hand, know little and have no will to learn any more. They expect -----------------------         people to do the work for them and then expect to get praised about it, and make up a 0000000000000           unique of their own.    ( thanks www. urbandictionary.com )

O ja  we hebben  ook gezien dat " wereld wijde patenten" uit sommige landen ook op een reeds eeuwenlang bestaande en bekende technieken zomaar als hun intellectueel eigendomsrecht beschouwd moet worden........    dit schandelijke gezwendel mag best wel eens prioriteit krijgen om aangepakt te worden.

 

Er uit zijn de volgende windmolens:

Aircon   Er uit omdat ze de kwaliteit veel te duur betaald wordt en nog een paar dingen die je beter niet kan vermelden.

Skystream   Er uit omdat het een over het paard getilde amazone is geworden.

Bergey XL1   Er uit omdat er niet aan te komen is. En we een beter alternatief hebben.

ExPerimenteel   Er uit omdat het nu mooi is geweest. Tijd voor wat anders. Bestaat niet meer.

Hieronder de indeling van de volgende bladzijden

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie
0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100

Houtvergasser en palletbrander

zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01
led_buiten_lamp_a
Victron Lithium accu2

PyroSolar

0488 - 45 46 98

propaangas tanks
20160120_184035
PyroSolarWebShop 2