SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

HomeSubsidies & Financiering /  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

carport stadion 5banner logo met eco energie

Vragen over SDE?

Bel: 088 042 42 42

Wijzigingen SDE+ 2017 categorieŽn productie-installaties:

Biomassa

Bij- en meestook: In het Energieakkoord is afgesproken om deze technologie vanaf 2015 te stimuleren voor maximaal 25 PJ. Het is nog niet bekend of de categorieŽn bij- en meestook in 2017 worden opengesteld. In de Aanwijzingsregeling voor de SDE+ 2017 wordt dit gepubliceerd.

Bij- en meestook: Vanaf 1 januari 2017 is banking ook toegestaan voor de categorieŽn bij- en meestook.

Thermische conversie warmte: Voor ketels industriŽle stoom uit houtpellets wordt het minimum vermogen van ≥ 10 MWth verlaagd naar ≥ 5 MWth.

WKK-installaties: Omzetting MEP naar SDE+ vervalt voor deze categorie. Verlengde levensduur blijft in 2017 nog mogelijk. In 2018 vervalt deze optie.

Monomestvergisting: Nieuw in 2017 is de bovengrens van het maximale opgesteld vermogen van 400 kW voor deze categorieŽn. Projecten voor monomestvergisting die groter zijn, kunnen een subsidieaanvraag indienen in de categorie mestcovergisting.

Tender monomestvergisting: In 2017 wordt een aparte tender voor monomestvergisting opengesteld. Na beoordeling van de tenderregeling door de Europese Commissie vindt publicatie in de Staatscourant plaats. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Zon

Zonthermie: Subsidieaanvragen in deze categorie kan voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.

Zon-PV projecten komen alleen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Laat u zich goed informeren door uw netbeheerder over de hoogte van de kosten van de aansluiting. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

Geothermie

De categorie Geothermie WKK wordt in 2017 niet opengesteld.

SDE+ 2016 Eindstand aanvragen

In de kamerbrief van 27 januari 2017 vindt u de resultaten van de SDE+ 2016 najaarsronde. De tabellen met het aantal ingediende aanvragen SDE+ najaar 2016 en de eindstand van de SDE+ najaar 2016 vindt u bij de Stand van zaken aanvragen.

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.

Benodigde vergunningen:

naast de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;

een verklaring van de locatie-eigenaar als u zelf geen eigenaar van de locatie bent dat hij of zij toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie;

een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten

en voor de categorie Geothermie tevens:
-de vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron
-de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
-een geologisch onderzoek.

Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+'. Tip: gebruik het Model haalbaarheidsstudie SDE+, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. De brochure SDE+ voorjaar 2017 verschijnt binnenkort.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie?

Lees de FAQ's per thema

Informatie over aanvragen subsidie en het traject na de aanvraag vindt u op MijnRVO.nl

Kijk voor Engelstalige informatie op de Engelse website van RVO.nl.

Wat is er mogelijk binnen bepaalde sectoren? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Downloads:

Overzicht basisbedragen SDE+ voorjaar 2017

PDF document | 110,24 KB

Basisbedragen, basisenergieprijzen, voorlopige correctiebedragen en vollasturen in de SDE+ 2017 - gegevens vastgesteld op basis van advies van ECN, DNV-GL en TNO.

Overzicht basisbedragen SDE+ voorjaar 2017.pdf

 

Brochure SDE+ 2016 openstellingsronde najaar

PDF document | 2,04 MB

 

DSCF0037
DSCF0041

Above an beneath:     Strange creatures    dooo  live on earth!  Tell  why we wright that.... :)

banner logo met eco energie

Al 10 jaar staat dit op onze site.

En   .. Zijn we op de goede weg?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieŽn BiomassaGeothermieWaterWind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

Momenteel zijn de plannenvoor 2019 deels bekent. De  SDE+ 2019 wordt iets anders dan 2018. Zodra meer bekent is komt het op deze pagina te staan.

De SDE+ voorjaar 2019 opent in maart 2019. Een overzicht van de basisbedragen vindt u als download onder deze pagina.

 

Na publicatie van de regeling in de Staatscourant wordt de website geactualiseerd.

 

bluemarble_apollo17
EuroDishSBP_front
kinderen met dank aan neckerman
ok kinderen_ met dank aan PBST opleidingen
carport stadion 5

Fotoīs kinderen  met dank aan Neckermann.

Subsidie voor sportaccomedaties

Subsidie Zonneboilers en Warmtepompen

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie

PV systemen

0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100

LiFePO4 Home station

Houtvergasser en palletbrander

Houtkachel watervoerende CV

zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01

Warmtepomp

Tankgas probleem: Tankgas kosten omlaag

Asbest er af Zonnepanelen erop

led_buiten_lamp_a

HOME

 PV zon elektrisch

 kleine windmolens

Zonneboiler

Buffervaten

Houtkachel

Warmtepomp

Victron Lithium accu2

Asbest er af Zonnepanelen er op

Info@pyrosolar.nl

PyroSolar

0488 - 45 46 98

Contact

Advies en Consultancy

Subsidie  en SDE

kleine windmolens

Solar Carports Solarparking

Zonvolgsystemen Solartracker

Vrije opstelling

Zon en Wind voor Camper  Caravan of Boot

Buffervaten

Zonneboiler

Autonome systemen

LED verlichting

propaangas tanks

BTW terugvraag

Subsidie Zonneboilers en Warmtepompen

Direct naar het collectieve inkoop project

Bijzondere aanbiedingen

20160120_184035

informatie avonden

Laadstations en laadpalen

PyroSolarWebShop 2