SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

HomeSubsidies & Financiering /  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

carport stadion 5banner logo met eco energie

Vragen over SDE?

Bel: 088 042 42 42

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieen  Biomassa,  Geothermie,   Water,  Wind   (land, meer en dijk) en  Zon.

De SDE+ categorie  Wind op Zee  heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

SDE+ 2016

In 2016 zijn er twee openstellingsrondes, voorjaar 2016 en najaar 2016, met elk een integraal budgetplafond. De SDE+ voorjaar 2016 is geopend van 22 maart, 9.00 uur tot 28 april 2016, 17.00 uur. De voorjaarsronde heeft een budget van 4 miljard euro en kent vier fases. Dit staat in de Aanwijzingsregeling SDE-categorieen voorjaar 2016 die op donderdag 25 februari 2016 in de  Staatscourant is gepubliceerd. De najaarsronde is in oktober 2016. De Wijziging algemene uitvoeringsregeling SDE is op vrijdag 26 februari 2016 in de  Staatscourant  gepubliceerd.

Openstelling SDE+ voorjaar 2016

Fase

Datum openstelling

Fasegrenzen
elektriciteit en/of warmte
euro / kWh

Fasegrenzen
hernieuwbaar gas
euro /kWh*

1

22-03-2016: 9.00u

0,090

0,064

2

29-03-2016: 17.00u

0,110

0,078

3

04-04-2016: 17.00u

0,130

0,092

4

11-04-2016: 17.00u

0,150

0,106

Sluiting

28-04-2016: 17.00u

 

 


*Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen zijn gecorrigeerd met een factor 0,706.

Nieuw in SDE+ 2016 op hoofdlijnen

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2015:

Volledige aanvraag

Zorg dat uw aanvraag volledig en juist is. Voeg alle benodigde vergunningen en bijlagen toe bij uw digitale aanvraag, zoals:

En voor de categorie Geothermie tevens:

Pas wanneer uw aanvraag volledig is, wordt de subsidieaanvraag in behandeling genomen.


Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+'. Ook is er een Model exploitatieberekening SDE+ beschikbaar, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u onder  Aanvragen en Bijlagen.

eLoket

Ook in 2016 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Gebruik de knop  ˜SDE+   aanvragen”  op deze pagina. Vanaf 1 maart kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten en de bijlagen inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Uw officiele aanvraag kunt u indienen vanaf 22 maart 2016, 9.00 uur bij de start van fase 1 van de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016.

 

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de  SDE+ 2016 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling.
In de digitale brochure €˜SDE+ 2016 - “Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie”  leest u meer informatie over de mogelijkheden per catogorie: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Meer informatie

Downloads:

 

DSCF0037
DSCF0041

Above an beneath:     Strange people   dooo  live on earth!  Tell  why we wright that.... :)

banner logo met eco energie

Al 10 jaar staat dit op onze site.

En   .. Zijn we op de goede weg?

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

 

Gepubliceerd op: 7 december 2015 | Gewijzigd op: 8 december 2015

Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

De invulling van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling in 2016 is op 7 december 2015 aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Details wijzigingen SDE+ 2016 bekend

Eerste ronde

De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. Net als in 2015 is er in 2016 per ronde sprake van een integraal budgetplafond voor alle technologien, waarbinnen technologien op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De ronde kent in 2016 vier fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal â 9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11, 13 en â 15 cent/kWh. De tweede openstelling is voorzien van 30 augustus tot en met 29 september met een vergelijkbare verplichtingenruimte.

Vrije categorie

Tijdens de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten onder het relevante maximum basisbedrag in te dienen en daarmee eerder kans te maken op subsidie. In 2016 wordt dit veilingmechanisme verder verfijnd door vrije biedingen op eenheden van â 0,1 cent mogelijk te maken.

Windviewer

Bij een aanvraag voor SDE+-subsidie voor windenergie is sinds 2015 het windrapport een verplichte bijlage. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening op basis van de gemiddelde windsnelheid. Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt voor de SDE+ 2016 een maximale gemiddelde windsnelheid op basis van de SDE+  Windviewer  voorgeschreven. Deze tool geeft voor iedere locatie in Nederland op elke hoogte, vanaf 20 tot en met 160 meter, de gemiddelde windsnelheid weer. De windsnelheid is gebaseerd op de KNMI-winddata over de periode 2004-2013.

Meer informatie

De wijzigingen voor de diverse technieken zijn beschreven in de Kamerbrief. Ook is voor de eerste openstellingsronde een tabel met de SDE+ 2016 categorien, basis- en correctiebedragen in de bijlage van de brief opgenomen

bluemarble_apollo17
EuroDishSBP_front
kinderen met dank aan neckerman
ok kinderen_ met dank aan PBST opleidingen
carport stadion 5

Foto´s kinderen  met dank aan Neckermann.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rDG6pE-GGY

 

Wubbe ´s laatste oproep.

De aangrijpende laatse speech van Wubbe Ockels

Neederlands eerste Ruimtevaarder vraag ons `de sterre kinderen` zich in te zetten voor ons Ruimteschip Aarde. .

Subsidie voor sportaccomedaties

Subsidie Zonneboilers en Warmtepompen

 

Collectieve inkoop project

 

 

banner voor pyro
fortis_espada_6_5
Carport_met_fiat_500
DSCF4486
dik-geurts-store-h2o[1]
Camper en Caravan
PSBM_2200_l
2M BV compl
sma_sb2500hf_serie

PV systemen

0-04dc3de6-600
schnitt_399_300_100

LiFePO4 Home station

Houtvergasser

Houtkachel watervoerende CV

zwembadverwarming-warmtepomp
Asbest verwijderen 01

Warmtepomp

Tankgas probleem: Tankgas kosten omlaag

Asbest er af Zonnepanelen erop

led_buiten_lamp_a

HOME

 PV zon elektrisch

 kleine windmolens

Zonneboiler

Buffervaten

Houtkachel

Warmtepomp

Victron Lithium accu2

Asbest er af Zonnepanelen er op

Info@pyrosolar.nl

PyroSolar

0488 - 45 46 98

Contact

Advies en Consultancy

Subsidie  en SDE

kleine windmolens

Solar Carports Solarparking

Zonvolgsystemen Solartracker

Vrije opstelling

Zon en Wind voor Camper  Caravan of Boot

Buffervaten

Zonneboiler

Laadstations en laadpalen

Autonome systemen

LED verlichting

propaangas tanks

 

BTW terugvraag

Subsidie Zonneboilers en Warmtepompen

Direct naar het collectieve inkoop project

Bijzondere aanbiedingen

20160120_184035

informatie avond